O
_
N
Á
S
                ABECEDNÍ SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ

Pedagogický sbor
Fotografie Jméno, vzdělání

Bejčková Zdeňka

třídní učitelka
VŠ - speciální pedagogika ( logopedie, somatopedie, psychopedie )

bejckovazdenka@seznam.cz

Kouřilová dana

vychovatelka
SŠ - vychovatelství

koukr44@seznam.cz

Mgr. Sehnalová Jana

třídní učitelka, ředitelka školy
VŠ - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník, obor Matematika - Zeměpis.
speciální pedagogika ( specifické poruchy )
funkční studium I., výchovné poradenstvídalší
O
_
N
Á
S