O
_
N
Á
S
Školní kuchyne
a školní jídelna s částí skladových prostor jsou v přízemí nové přístavby. V kuchyni připravujeme celodenní stravu pro děti z MŠ (cca 24), přesnídávku a obědy pro žáky ZŠ (cca 44). Součástí je i závodní stravování pro zaměstnance MŠ a ZŠ. Prostory kuchyně byly v létě roku 2006 zrekonstruovány dle nařízení EU a tak, aby byl co nejjednodušší, zavedený systém Kritických bodů (HACCP) Veškerý provoz se řídí provozními řády:
od 1.1. 2005 nový školský zákon (569/2004 sb.) rozlišuje:
  1. Stravování žáků, které dále upravuje vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zde najdete mimo jiné výživové normy, finanční limity na nákup potravin a podklady pro finanční normativ
  2. Stravování závodní, to se potom řídí zákonem č. 557/2004 Sb. Pro tento typ stravování je nutné vytvořit kalkulaci stravy .
O bezproblémový chod celého zařízení se stará vedoucí školní  jídelny pí Anna Šebelová, hlavní kuchařka pí Ilona Kuchařová a pomocná kuchařka pí Ludmila Škvařilová.  Jejich snažení je zahrnuto v programu zvaném jídelníček.
O
_
N
Á
S