O
_
N
Á
S

Školní družina ( dále jen ŠD) je umístěna ve 2. poschodí přístavby z roku 1988. Velikost se v roce 2009 zdvojnásobila. Obecní knihovna byla přestěhována a školní družina tedy může tyto prostory využívat.
Vychovatelkou ŠD je paní Dana Kouřilová.
Družina je v provozu celý pracovní týden. Vždy od 6:30 do 7:30 ráno a od 12:00 do 15:30. Organizace provozu je upravena Provozním řádem ŠD.
Stejně jako pro výuku žáků, je dáno školským zákonem, že činnost v ŠD se řídí Školním vzdělávacím programem pro ŠD. Tento je každoročně rozpracován do Ročního plánu činností , ze kterého pak vychází konkrétní činnost v jednotlivých týdnech a dnech.

 

Provozní řád
Poplatky
Stanovení úplaty 01
Stanovení úplaty 02
SVP pro SD

O
_
N
Á
S