O
_
N
Á
S
   Naše škola leží v malebné vesničce na hranici okresu Prostějovského a Blanenského, v těsném sousedství Moravského krasu, v obci Vysočany. Tato obec se skládá ze dvou místních částí Molenburk a Housko.
   Samostatná školní budova byla postavena v roce 1817 na pozemku, který patřil Salmům.
   Sám osvícený hrabě Hugo Salm věnoval tento pozemek obci na stavbu školy. Financoval také materiál potřebný ke stavbě a další výdaje se stavbou spojené.
   Škola v obci tedy stojí již dvě století. Počet žáků se pohyboval i kolem 120 žáků ve dvou třídách.
   Dnes školu navštěvuje kolem 45 žáků. Většinou místních. Občas se objeví i někdo z okolních obcí - Šošůvky, Holštejna, Nivy. Škola je koncipována jako trojtřídní málotřídka. Součástí je školní družina a školní jídelna. Celkem má 4 pedagogické pracovníky a 3 provozní.
   Hlavním úkolem školy je zabezpečit výchovně vzdělávací proces dětí. Utvářet v dětech vztah ke vzdělání vůbec, k sobě, ostatním lidem kolem sebe i přírodě. chceme modelovat člověka schopného postavit se do života s pocitem zodpovědnosti, spravedlnosti, tolerantního. Vynechat slova jako je lhostejnost, egoismus, agresivita, vandalismus, sobectví. Chceme budovat základy pro život člověka, který se musí vyrovnat s nároky 21. století.
O
_
N
Á
S