K
E
_
S
T
A
Ž
E
N
Í
Dokumenty pro školní rok 2013/2014 ke stažení

 

ve formátu PDF

Opatření proti vši dětské
Školní řád 2013
Klasifikační řád 2013
Plán roční 2013/2014
Akce školy 2013/2014
MPP
EVVO
Výroční zpráva 2012/2013
Vlastní hodnocení školy 2013
Vyhodnocení dotazníků
Pokyn ředitele školy k plavecké výuce žáků

ve formátu RAR
4. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM verze k 2. 9. 2013
Kriteria hodnocení
K
E
_
S
T
A
Ž
E
N
Í